SKF

ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง ระบบส่งกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งานของตลับลูกปืน ในความชำนาญของ SKF ในเรื่องตลับลูกปืนและชิ้นส่วนส่งกำลัง ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF สามารถช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธภาพเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง More »

ระบบหล่อลื่น

ท่านทราบหรือไม่ว่าการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม คือ สาเหตุที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายก่อนกำหนดถึง 36% การหล่อลื่นที่เหมาะสมช่วยลดการเสียหายของเครื่องจักรก่อนเวลาอันควร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธภาพการใช้พลังงาน SKF มีบริการด้านการหล่อลื่น นับตั้งแต่สารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ไปจนถึงระบบหล่อลื่นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบหล่อลื่นของ SKF เป็นการรวมความเชี่ยวชาญในด้านตลับลูกปืน ซีล เครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เข้าไว้กับความรู้เรื่อง Tribology หรือ การศึกษาด้านความฝืด ความล้า และการหล่อลื่น ท่านสามารถไว้วางใจได้กับการสนับสนุนและบริการทางเทคนิคจาก SKF รวมถึงโปรแกรมจัดการที่ช่วยในการเลือกใช้สารหล่อลื่น การวางแผนการหล่อลื่น และการเฝ้าระวังสภาพการทำงานของระบบหล่อลื่น More »

งานถอดตลับลูกปืน

ประกอบด้วยเครื่องมือถอด ทั้งแบบทางกลและไฮโดรลิคเครื่งอทำความร้อนและอุปกรณ์ไฮโดรลิค เมื่อถึงจุดหนึี่ง ตลับลูกปืนจะถึงขีดจำกัดอายุการใชังานและต้องถูกเปลี่ยน ถึงแม้ว่าตลับลูกปืนนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาใช้งานใหม่ การถอดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องไม่ทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนใหม่ที่นำาเปลี่ยนสั้นลง ข้อสำคัญแรก การใช้เครื่องมือถอดที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอื่น เช่น เพลาและตัวเสื้อ ซึ่งจะต้องนำมาใช้งานต่อไป สิ่งสำคัญอีกสิ่งคือ เทคนิคการถอดตลับลูกปืนที่ไม่ถูกต้อง สามารถเป็นอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงาน More »

งานตั้งศูนย์แนว

ประกอบด้วยอุปกรณ์ตั้งศูนย์เพลาและสายพาน รวมทั้งแผ่นรองฐานเครื่อง หลังจากติดตั้งตลับลูกปืนเข้ากับเข้าเครื่องจักรแล้ว เช่น มอเตอร์ขับปั๊ม เครื่องจักรนั้นจะต้องได้รับการตั้งศูนย์แนว ถ้าเครื่องจักรไม่ได้แนวที่เหมาะสม การเยื้องแนวจะเป็นสาเหตุให้ตลับลูกปืนได้รับแรงกระทำ เกิดความเสียดทาน และการสั่นสะเทือนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเร่งให้ตลับลูกปืนเกิดความล้า และอายุการใช้งานดลง ซึ่งก็รวมไปถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วย การสั่นสะเทือนและแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและเสี่ยงต่อความเสียหาย More »

บริการงานซ่อมบำรุง

ปัญหาทุกอย่างของเครื่องจักรที่มีการหมุนไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเยื้องแนว ไม่ได้ศูนย์ชิ้นส่วนหลวมคลอน ความฝืด สามารถถูกบ่งชี้ได้จากตลับลูกปืน บริการงานซ่อมบำรุงของ SKF สามารถช่วยท่านวิเคราะห์สภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ - งานบริการเกี่ยวกับการวางแนวเพลาและสายพาน - งานบริการปรับสมดุลเครื่องจักร - การจัดการด้านสารหล่อลื่น - งานบริการด้านการติดตั้งและถอดประกอบตลับลูกปืน More »

 

สินค้าราคาพิเศษ TIMKEN

สินค้าราคาพิเศษ TIMKEN   07097 TIMKEN  

สินค้าราคาพิเศษ SKF

   

ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง

นอกจากตลับลูกปืนแบบมาตราฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งานเฉพาะ เช่น การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมต่างๆ (อาหารและเครื่องดื่ม)  ตลับลูกปืนที่ออกแบบเป็นพิเศษเหล่านี้ได้แก่ : ตลับลูกปืนสำหรับการใช้งา่นในอุณหภูมิสูง ตลับลูกปืนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการงานเมื่อสารหล่อลื่นที่มีนำ้มันปิโตรีเลียมเป็นพื้นฐานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ ตลับลูกปืนสำหรับอุณหภูมิสูงสามารถใช้ได้ในงานที่ร้อนหรือเย็นและยังใช้ได้ในกระบวนการผลิตอาหารและยา โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาจาระบีปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนทนอุณหภูมิสูงของ SKF ใช้วัสดุกราไฟท์ ที่ได้ถูกอบร้อนเข้าไปในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อให้ทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลับลูกปืน SOLID OIL ตลับลูกปืน Solid Oil ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่วิธีการหล่อลื่นแบบทั่วไปไม่สามารถทำได้ ตลับลูกปืน Solid Oil ลดการซ่อมบำรุงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ: ให้การหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยน้ำมันได้มากกว่าจาระบี ปกป้องชิ้นส่วนภายในตลับลูกปืนจากสิ่งปนเปื้อน

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสิื้อ

จากประสบการณ์ด้านตลับลูกปืนมากกว่าร้อยปี SKF เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนาและผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ สินค้า ของเราช่วยให้อุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มชั่งโมงการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดำเนินงาน   ตลับลูกปืน SKF ตลับลูกปืน SKF ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นตลับลูกปืนคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน  จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานอย่าง กว้างขวาง  ขึ้นอยู่กับประเภทของตลับลูกปืน  การออกแบบและขนาดตลับลูกปืน SKF หลายประเภทมีให้เลือกใช้ 4 รุ่นตามประสิทธิภาพการทำงานคือ รุ่นมาตราฐาน, SKF Explorer, SKF Energy Efficient และ SKF Super Precision