Monthly Archives: มีนาคม 2015

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสิื้อ

จากประสบการณ์ด้านตลับลูกปืนมากกว่าร้อยปี SKF เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนาและผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ สินค้า ของเราช่วยให้อุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มชั่งโมงการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดำเนินงาน   ตลับลูกปืน SKF ตลับลูกปืน SKF ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นตลับลูกปืนคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน  จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานอย่าง กว้างขวาง  ขึ้นอยู่กับประเภทของตลับลูกปืน  การออกแบบและขนาดตลับลูกปืน SKF หลายประเภทมีให้เลือกใช้ 4 รุ่นตามประสิทธิภาพการทำงานคือ รุ่นมาตราฐาน, SKF Explorer, SKF Energy Efficient และ SKF Super Precision