Category Archives: เอสเคเอฟ

ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง

นอกจากตลับลูกปืนแบบมาตราฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งานเฉพาะ เช่น การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมต่างๆ (อาหารและเครื่องดื่ม)  ตลับลูกปืนที่ออกแบบเป็นพิเศษเหล่านี้ได้แก่ : ตลับลูกปืนสำหรับการใช้งา่นในอุณหภูมิสูง ตลับลูกปืนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการงานเมื่อสารหล่อลื่นที่มีนำ้มันปิโตรีเลียมเป็นพื้นฐานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ ตลับลูกปืนสำหรับอุณหภูมิสูงสามารถใช้ได้ในงานที่ร้อนหรือเย็นและยังใช้ได้ในกระบวนการผลิตอาหารและยา โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาจาระบีปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนทนอุณหภูมิสูงของ SKF ใช้วัสดุกราไฟท์ ที่ได้ถูกอบร้อนเข้าไปในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อให้ทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลับลูกปืน SOLID OIL ตลับลูกปืน Solid Oil ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่วิธีการหล่อลื่นแบบทั่วไปไม่สามารถทำได้ ตลับลูกปืน Solid Oil ลดการซ่อมบำรุงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ: ให้การหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยน้ำมันได้มากกว่าจาระบี ปกป้องชิ้นส่วนภายในตลับลูกปืนจากสิ่งปนเปื้อน

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสิื้อ

จากประสบการณ์ด้านตลับลูกปืนมากกว่าร้อยปี SKF เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนาและผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ สินค้า ของเราช่วยให้อุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มชั่งโมงการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดำเนินงาน   ตลับลูกปืน SKF ตลับลูกปืน SKF ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นตลับลูกปืนคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน  จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานอย่าง กว้างขวาง  ขึ้นอยู่กับประเภทของตลับลูกปืน  การออกแบบและขนาดตลับลูกปืน SKF หลายประเภทมีให้เลือกใช้ 4 รุ่นตามประสิทธิภาพการทำงานคือ รุ่นมาตราฐาน, SKF Explorer, SKF Energy Efficient และ SKF Super Precision